Inschrijven kofferbakverkoop

Inschrijven kofferbakverkoop

Vul hieronder uw gegevens zo volledig mogelijk in, velden die voor u niet van belang zijn kunt u leeg laten (velden met een rode ster zijn verplicht).

Na inschrijving ontvangt u een e-mail met daarin vermeld het rekeningnummer van Stichting Franeker Oldtimer & Schepen Festival.

Uw betaling behoort uiterlijk 5 juli a.s. bij ons binnen te zijn! Uw inschrijving vervalt automatisch als het inschrijfgeld na deze datum nog niet op onze rekening is bijgeschreven. We versturen géén herinnering. Na deze datum is uw plaats weer beschikbaar voor iemand anders.


Belangrijke zaken!

U kunt per inschrijving meerdere auto's en/of combinaties aanmelden, druk daarvoor op de knop 'Toevoegen'.

Met deze inschrijving bevestigt u akkoord te gaan met de voorwaarden van Stichting Franeker Oldtimer & Schepen Festival (FOSF). De organisator van het evenement is tegenover de deelnemer niet aansprakkelijk voor schade van welke aard dan ook die met betrekking tot deelname aan het evenement mocht ontstaan. Deelnemers vrijwaren de FOSF en al haar medewerkers en sponsors tegen alle schade jegens derden die met betrekking tot deelname aan het evenement mochten ontstaan.
Bezig met versturen